קווי מים וביוב קריית מלאכי

תקופת ביצוע : 2017-2018.
מיקום : שכונת נרקיסים קריית מלאכי.
מזמין: ת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ.
תיאור הפרויקט : הנחת קווי מים בקטרים שונים כולל עבודות פיתוח, עבודות בטונים, עבודות אספלט.