קווי השקיה לגינון עירוני

תקופת ביצוע : 2015-2015.
מיקום : צומת פלוגות סמוך לקריית גת.
המזמין: מי ק. גת (2008) בע"מ.
תיאור הפרויקט : הנחת קו סניקה ובניית תחנת שאיבה, עבודות בטונים, עבודות פיתוח.