הנחת קו סניקה 1000 מ"מ מקביל בזק-מט"ש

שנה : 2015-2017
מיקום : אשדוד
המזמין: יובלים אשדוד בע"מ
תיאור הפרוייקט : הנחת קו סניקה בקוטר 1000 מ"מ באורך כ-5.5 ק"מ, בניית תא מגופים, ביצוע קידוח אופקי, עבודות פיתוח, אספלטים, שיקום מדרכות וכיוב'