אחזקת צנרת

תחזוקה מקצועית של צנרת וטיפול שוטף ובמועד בתשתית הצנרת הכוללת טיפול בתקלות קטנות וגדולות,
יכולה להבטיח אספקה סדירה של מים, ניקוז וסניקה של ביוב, אספקת גז וכדומה.

אנו מנצלים את המקצועיות והניסיון הרב שצברנו בטיפול במגוון מערכות ותשתיות
על מנת לבצע אחזקה של מערכות אלו בצורה המבטיחה את תפקודן השוטף.

  • הכנת תשתיות לשכונות חדשות ואתרי התיישבות
  • פרויקטים של קידוח
  • הקמת לולים
  • קווי מים, ביוב וניקוז עירוניים
  • מתקני שאיבה וטיפול בקולחין, מתקני טיהור שפכים.
  • טיפול בתקלות הכולל הפעלה של צוותי חירום
סגירת תפריט